Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví

Dodáváme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví jiným způsobem, klikněte a dozvíte se v čem jsou jiné... Více »

Kurzy a programy v oblasti rozvoje kultury BOZP

Nedodržují zaměstnanci pravidla, BOZP je považováno za \\\\\\\\\\\\\\\"vopruz\\\\\\\\\\\\\\\" a nejčastější úraz je zakopnutí a pád a vy nevíte co s tím? Více »

Jako jediní na trhu nabízíme služby ve více jazycích

školení BOZP a PO v mateřském jazyce pro zahraniční zaměstnance není luxus, ale nutnost. K dispozici je široká nabídka dílčích služeb a činností v oblasti BOZP a požární ochrany. Více »

Program zdravá firma

Vhodně zvolená investice do programů zdraví má dle různých studií návratnost 2-5x. Poradíme, jak docílit toho, aby byla co nejvyšší. Více »

Environmentální audit a poradenství

Nabízíme due dilligence a hloubkový ekologický audit v oblasti souladu s environmentální legislativou. Nabízíme služby řízení souladu v oblasti odpadů, ochrany ovzduší, chemické bezpečnosti, obalů, ekologické újmy a prevence závažných havárií. Více »

 
krizová intervence

Psychologická první pomoc pro krizové situace

Poskytnout kardiopulmonální resuscitaci už umíte, ale co dělat, když sanitka odjede a zůstane tam rozklepaná osoba, která zjevně nekrvácí a žádné lékařské ošetření ihned nepotřebuje? V mnoha případech se ukazuje, že újma na zdraví a její řešení nemusí být pouze v oblasti urgentní medicíny, ale může dojít i k psychickému poškození svědků takové události.

Teambuilding – interaktivní den BOZP pro firmy

V rámci organizace dnů BOZP můžeme nabídnout celou řadu her a teambuildingových aktivit v oblasti BOZP a také venkovní laboratoř, která dává zaměstnancům smysl používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP).

Zapojení zaměstnanců do BOZP

Vedle programu pro zvýšení behaviorální bezpečnosti, školení manažerů a podpory leadershipu je nutné se zaměřit i na zvýšení zapojení zaměstnanců. Můžeme říci, že právě produktem hodnotového, vyváženého a autentického leadershipu je právě ono magické zapojení zaměstnanců. Zapojený a motivovaný zaměstnanec především umí vidět smysl v tom, co dělá a patří sem bezpochyby i oblast bezpečnosti práce. Nejsilnější motivací, kterou v životě máme je, pokud sami nalezneme v nějaké věci smysl. Smysl nám musí dojít každému zvlášť a nedá se sdělit a předat, ale leader by měl umět inspirovat tak, aby zaměstnanci viděli tento smysl stejně. Nalezení smyslu v práci včetně jejího bezpečného provádění nám zvyšuje zapojení a spokojenost s vlastním životem ale klidně dle věděckých studií i riziko infarktu a mrtvice, či rozvoje Alzheimerovy choroby. Pomůžeme najít vaším zaměstnancům smysl v pravidlech BOZP, zapojit je do jejich budování i hájení a lépe spolu komunikovat.

Workshop – Stres a nástroje pro zvýšení odolnosti

Kromě povídání si o tom, co stres je, si především probereme účinné techniky, jak se stresem pracovat. Zaměstnanci se seznámí s myšlenkovou mapou 9 P proti stresu, kterou lze chápat jako zásadní copingové nástroje pro zvýšení vlastní odolnosti. Očekávejte tedy spoustu zábavy, praktických nácviků a sdílení zkušeností. Zaměříme na konkrétní příklady, které vás trápí – přetížení, termíny, příliš mnoho informací, nejistoty, a další oblasti, které vás nejvíce zajímají.

Stres management

Vybudovat zdravou firmu je snem všech manažerů. Zajímavé jsou ovšem jsou i kazuistiky manažerského selhání a vytvoření kortizolové kultury společnosti.

Stres na pracovišti se vyskytuje v menší či větší míře dnes snad úplně všude. Patří i mezi nová rizika v oblasti bezpečnosti práce, přičemž náklady na poruchy duševního zdraví v Evropě jsou odhadovány na 240 miliard eur za rok.

Ať je váš dojem z množství stresu na pracovišti jakýkoliv, s vysokou pravděpodobností toto nemáte změřeno. Před několika lety se v jedné východoslovenské instituci rozhodli, že udělají kampaň na podporu dárcovství krve, přijela mobilní transfúzní a hematologická jednotka, kam se odebírali postupně zaměstnanci k často svému prvnímu dárcovství.

Odpoledne přišel vedoucí lékař jednotky za top manažerem firmy a projevil velké zklamání, které vystřídal velký šok. U zhruba 40% mladé populace do 40 let firmy, která projevila zájem o dárcovství, k odběru nedošlo, neboť tito zaměstnanci užívali psychofarmaka na zvládání stresu a psychických poruch, které vylučují dárcovství.