Nabízíme komplexní služby BOZP a PO příp. i ŽP, které u nás nejsou přes kopírák. Žádné univerzální Ctrl+C a Ctrl+V. Budeme sledovat, abyste měli veškerou možnou a potřebnou dokumentaci BOZP a PO a ŽP, která bude vytvořena na míru a aktuální organizační strukturu, aby nám procesy fungovaly. More »

Pragam Safety Leadership pro rozvoj firemní kultury

Schopnost vést lidi nevznikne u manažerů samo, na leadershipu a je třeba intenzivně pracovat. Připravte sebe a své manažery, aby dokázali řídit a udržet vysoký výkon v oblasti bezpečnosti práce na základě odpovědnosti, uměli obratně komunikovat, vést konsekventní dialog, dát pozitivní uznání dobré praxe a při zadávání pokynů a cílů uměli vzít v potaz i řízení bezpečnosti. More »

Školení BOZP a PO, řidičů, defensivní jízdy v cizím jazyce

Školení BOZP, PO a řidičů v cizím jazyce s lektorem na úrovni C1, C2 a rodilým mluvčím. More »

 

Kritické myšlení v BOZP I.

Mojí profesí je pomáhat firmám ve zlepšování kultury bezpečnosti práce a protože je to o behaviorální psychologii, motivátorech a chybách, snažím se v jednom pokročilém kurzu pro manažery představit pestrou škálou přístupů k hodnocení lidské chybovosti. Znalost jednotlivých biasů – neboli kognitivních zkreslení, nebo ještě více česky chybných vzorců zpracování informací a intuice.

Kde hledat vnitřní motivaci k dodržování BOZP?


Pokud chce jakýkoliv hráč uspět ve sportu, musí se řídit pravidly profesionála. Pravidla jsou součástí skoro všech aspektů sportovní kariéry, od samotných herních pravidel přes logiku použitou ve hře až po pravidla hry na turnaji. Nejinak je tomu i v bezpečnosti.  Profesionál prostě dodržuje pravidla.

Proč porušujeme pravidla BOZP?

Třebaže nemáme k dispozici úplně přesné statistiky, dá se s klidným svědomím prohlásit, že příčiny úrazů spočívají z 80–90 % v lidském chování. Vědomé nedodržení pravidel se jako jedna z hlavních, kořenových příčin úrazu dá najít zhruba u 25 % všech pracovních úrazů.

pandemický plán

Covid-19 – levná a drahá opatření pro firmy

Vzhledem ke zhoršování situace sahají firmy k různým mixům opatření k ochraně svých zaměstnanců, nejcennějšího aktiva jejich podnikání. Bohužel se setkávám s tím, že dle dostupných zdrojů zvolený mix opatření není logicky optimalizován a jsou v něm slabiny, které doslova „hází vidle“ do všeho, co firma zavedla za cenu značného diskomfortu i nákladů.

Výukové BOZP postery

Připravili jsme novou verzi e-shopu s výukovými postery pro BOZP a PO – safetyposters.eu.

krizová intervence

Psychologická první pomoc pro krizové situace

Poskytnout kardiopulmonální resuscitaci už umíte, ale co dělat, když sanitka odjede a zůstane tam rozklepaná osoba, která zjevně nekrvácí a žádné lékařské ošetření ihned nepotřebuje? V mnoha případech se ukazuje, že újma na zdraví a její řešení nemusí být pouze v oblasti urgentní medicíny, ale může dojít i k psychickému poškození svědků takové události.

Teambuilding – interaktivní den BOZP pro firmy

V rámci organizace dnů BOZP můžeme nabídnout celou řadu her a teambuildingových aktivit v oblasti BOZP a také venkovní laboratoř, která dává zaměstnancům smysl používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP).

Zapojení zaměstnanců do BOZP

Vedle programu pro zvýšení behaviorální bezpečnosti, školení manažerů a podpory leadershipu je nutné se zaměřit i na zvýšení zapojení zaměstnanců. Můžeme říci, že právě produktem hodnotového, vyváženého a autentického leadershipu je právě ono magické zapojení zaměstnanců. Zapojený a motivovaný zaměstnanec především umí vidět smysl v tom, co dělá a patří sem bezpochyby i oblast bezpečnosti práce. Nejsilnější motivací, kterou v životě máme je, pokud sami nalezneme v nějaké věci smysl. Smysl nám musí dojít každému zvlášť a nedá se sdělit a předat, ale leader by měl umět inspirovat tak, aby zaměstnanci viděli tento smysl stejně. Nalezení smyslu v práci včetně jejího bezpečného provádění nám zvyšuje zapojení a spokojenost s vlastním životem ale klidně dle věděckých studií i riziko infarktu a mrtvice, či rozvoje Alzheimerovy choroby. Pomůžeme najít vaším zaměstnancům smysl v pravidlech BOZP, zapojit je do jejich budování i hájení a lépe spolu komunikovat.

Workshop – Stres a nástroje pro zvýšení odolnosti

Kromě povídání si o tom, co stres je, si především probereme účinné techniky, jak se stresem pracovat. Zaměstnanci se seznámí s myšlenkovou mapou 9 P proti stresu, kterou lze chápat jako zásadní copingové nástroje pro zvýšení vlastní odolnosti. Očekávejte tedy spoustu zábavy, praktických nácviků a sdílení zkušeností. Zaměříme na konkrétní příklady, které vás trápí – přetížení, termíny, příliš mnoho informací, nejistoty, a další oblasti, které vás nejvíce zajímají.

Stres management

Vybudovat zdravou firmu je snem všech manažerů. Zajímavé jsou ovšem jsou i kazuistiky manažerského selhání a vytvoření kortizolové kultury společnosti.

Stres na pracovišti se vyskytuje v menší či větší míře dnes snad úplně všude. Patří i mezi nová rizika v oblasti bezpečnosti práce, přičemž náklady na poruchy duševního zdraví v Evropě jsou odhadovány na 240 miliard eur za rok.