Stárnutí populace zaměstnanců a age management

Jsme dobrá firma, s nízkou fluktuací, zaměstnanci jsou spokojení, ale jejich věkový průměr je rok od roku vyšší. Jakou máme prognózu zdravotní způsobilosti a co se stárnoucími zaměstnanci?
Co máme vlastně dělat, abychom neztráceli dobré zaměstnance před rádným časem odchodu do důchodu? Jak jim pomoci, aby zvládli pracovat do 65 let v operativních pozicích s fyzickou zátěží a dalšími faktory ohrožení zdraví?
Jak funguje měření indexu WAI – work ability index dle metodiky Finského ústavu zdraví (obdoba našeho Státního zdravotního ústavu).
Sledování a prognóza zaměstnance v grafu WAI podle typu programu a cesty, kterou si zvolíte.
Jak postavit dlouhodobě efektivní program k udržení zdraví.

Pod pojem age management je způsob řízení změn, které berou v potaz zvyšující se věk zaměstnanců. Společnosti by se měly naučit podporovat stárnoucí zaměstnance a komplexně přistupovat k řešení demografické situace ve firmě. Zavedené nástroje a opatření by měla především mířit na to, aby každý zaměstnanec měl možnost využít svůj potenciál v rámci organizace.

Obsah:

Má firma podporovat a ovlivňovat zdravotní styl zaměstnanců?
Očekávání organizace v oblasti zdraví zaměstnanců
Právní rámec ochrany zdraví zaměstnanců
Pracovnělékařské služby, smysl dohledu nad pracovními podmínkami, kategorizace prací
Ztráty zdravotní způsobilosti u technických profesí a řidičů
Zdroje a příčiny ztráty pracovní schopnosti, MKN 10, nejčastější kontraindikace
Analýza zdravotních rizik a rizikových faktorů
Enagement a wellbeing
Manažerské nástroje pro zdraví
Nástroje na snížení absence po pracovních úrazech a nemocnosti

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *