Category Archives: Školení BOZP

Školení BOZP a PO

Školení, která děláme nikdy nejsou suchým výčtem právních předpisů, ale najdete v nich informace a nadstandardní formy zvyšování kultury BOZP, jaké znáte z našich korporátních rozvojových programů.

Školení BOZP a PO pro zaměstnance v cizím jazyce

Zákoník práce stanovuje povinnost zaměstnavatele v §103 (1) f zajistit podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny v oblasti ochrany bezpečnosti a ochrany zdraví. Řádné seznámení vyžaduje, aby zaměstnanec předpisům porozuměl a tyto pochopil. Zaměstnanec svým podpisem musí potvrdit, že byl seznámen s bezpečnostními předpisy a že všechny předané informace jsou srozumitelné, a že vše dostatečně pochopil. Tento požadavek se vztahuje rovnocenně jak na vlastní zaměstnance, tak zaměstnance agentury práce, viz §309 ZP. Žádný předpis nestanovuje, že by měl být přítomen tlumočník. K vyvinění se odpovědnosti plně či částečně je však nutné doložit dle § 367 ZP, že zaměstnanec byl seznámen opravdu řádně. Nabízíme proto nejčastější školení v angličtině, němčině a ruštině.