Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví

Dodáváme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví jiným způsobem, klikněte a dozvíte se v čem jsou jiné... Více »

Kurzy a programy v oblasti rozvoje kultury BOZP

Nedodržují zaměstnanci pravidla, BOZP je považováno za \\\\\\\\\\\\\\\"vopruz\\\\\\\\\\\\\\\" a nejčastější úraz je zakopnutí a pád a vy nevíte co s tím? Více »

Jako jediní na trhu nabízíme služby ve více jazycích

školení BOZP a PO v mateřském jazyce pro zahraniční zaměstnance není luxus, ale nutnost. K dispozici je široká nabídka dílčích služeb a činností v oblasti BOZP a požární ochrany. Více »

Program zdravá firma

Vhodně zvolená investice do programů zdraví má dle různých studií návratnost 2-5x. Poradíme, jak docílit toho, aby byla co nejvyšší. Více »

Environmentální audit a poradenství

Nabízíme due dilligence a hloubkový ekologický audit v oblasti souladu s environmentální legislativou. Nabízíme služby řízení souladu v oblasti odpadů, ochrany ovzduší, chemické bezpečnosti, obalů, ekologické újmy a prevence závažných havárií. Více »

 

Monitoring legislativy BOZP a ŽP

Jste certifikovaní na ISO 14001, ISO 9001 a OHSAS 18001?

Každý měsíc děláte rejstřík právních a jiných požadavků a trávíte hodiny vepisováním změn legislativy do tabulky?

Zjišťujete relevantnost změn nových předpisů a zjišťujete, co všechno se změnilo?

Lze snížit úrazovost na nulu?

Některé firmy si kladou velmi odvážné cíle v oblasti bezpečnosti práce a očekávají, že se jim podaří snížit úrazovost na nulu. Takové cíle mívají především zahraniční firmy. Jsou-li to firmy působící v ČR, pak tuzemská část vedení zpravidla tyto cíle bez nejmenších námitek akceptuje, třebaže je s největší pravděpodobností nejčastěji chápe jen jako altruistické gesto. A nezamýšlí se nad tím, co je ve skutečnosti na pozadí těchto cílů.

Nesmyslná pravidla v kultuře a leadershipu BOZP – díl III.

V bezpečnostních botách  daleko nedojdeš, díl III.

 V prvním díle jsem se zmiňoval o tom, že naše firmy občas přejímají nesmyslná bezpečnostní hesla typu anglosaského „safety first“, jemuž již beztak nikdo nevěří a které platí pouze do té doby, než je nejvyšší vedení přebije kartou zvanou úsporný program.

V dnešním článku mám zprávu snad ještě horší – bude řeč o bezpečnostním pravidle, které přišlo v rámci dobré myšlenky v newstlettru z mateřského koncernu s názvem „Lessons learned“, čili poučme se z chyb druhých. Jistě rozumný počin, ale dobrý nápad i myšlenku bohužel sežral k snídani chybějící úsudek a selský rozum.

Nesmyslná pravidla v kultuře a leadershipu BOZP – díl II.

Aneb: “Letošní cíl je nula úrazů.”

Až dočtete následující větu, zavřete oči a představte si, jak přichází nejvyšší šéf po zahraniční schůzce s mateřským koncernem (aneb tam byl na koberečku) a oznamuje cíle na letošní rok slovy: „Naše zisky porostou takto, naše náklady budou klesat takto a letos budeme mít nula úrazů“.

Nesmyslná pravidla v kultuře a leadershipu BOZP díl. I.

“Safety first” jako nedůvěryhodná propaganda.

Naše společnost poskytuje poradenství desítkám podniků, mnohé z nich mají zahraniční vlastníky, nebo manažery, kteří přišli z jiných nadnárodních firem a mají tendenci okamžitě přenést do svého nového působení všechny kulturní prvky, na které byli zvyklí z předchozího působení. Jenže kultura a její viditelné projevy musí být propojeny se základními předpoklady a tím, co si pod tím skutečně představujeme, co za smysl v tom vidíme, proč to děláme. Toto popsal ve svém kulturním modelu organizace již Edgar Schein v osmdesátých letech.