Katalog školení BOZP a PO

Vstupní školení v BOZP a PO  Vstupní školení je často první věc, se kterou se vaši noví zaměstnanci setkají, proto by mělo být profesionální, interaktivní a poutavé, které zanechá dojem. Zaměstnanec přichází do nové kultury a je třeba jej uvést do toho, jaká kultura BOZP je na pracovišti očekávána. Nováčci bez patřičných dovedností a zkušeností jsou nejohroženější skupinou s možnými pracovními úrazy.
Periodické školení v BOZP a PO  Víme, že průměrná doba setrvání v e-learningu BOZP je cca 6 minut. Pokud chcete, aby se zaměstnanci nad tématem bezpečnosti skutečně zamysleli, dopřejte jim školení prezenční formou. Zboříte mýty, že je to největší nuda a zaručujeme, že se stane tématem u oběda.
Periodické školení vedoucích pracovníků v BOZP a PO  Nástroje efektivního leadershipu v oblasti BOZP
Manažerská odpovědnost a chyby
Vyhledávání a prevence rizik pro manažery
Tým bez pracovních úrazů je možný
Zákonné požadavky a role manažera při jejich plnění
Školení pro vrcholový management, povinnosti jednatele z pohledu zákona o obchodních společnostech a povinnosti v BOZP a PO Tak, kde se mám podepsat a nešlo by to na 5 minut, mám důležitější věci…. Nešlo, pane řediteli. Víte, že CEO skupiny Eni Paolo Scaroni byl v březnu 2014 odsouzen za laxní přístup k prevenci rizik a dodržování souladu s předpisy v oblasti PO a ŽP? Co dělat a jak, aby se to nestalo i vám z tepla kanceláře.
Odborná příprava preventivních požárních hlídek  Zaměstnanci se naučí zvládat efektivně mimořádné situace, organizovat evakuaci, informovat všechny potřebné složky ve správném pořadí, vyhodnotit riziko požáru a budou vědět, jaké věcné prostředky požární ochrany, jak jej použít a jak dlouho vám vydrží hasit. Školení se přizpůsobí vašemu tematickému plánu školení PO.
Odborná příprava preventisty PO  Na školení se naučíte, jak udělat preventivní požární prohlídku, jaké máme typy věcných prostředků a požárně bezpečnostní zařízení, kdo a jak je má kontrolovat a udržovat provozuschopné a v neposlední řadě jak v roli preventisty PO školit ostatní zaměstnance o požární ochraně.
Školení řidičů referentských vozidel Na školení se zaměřujeme na změny předpisů o provozu na pozemních komunikacích, váš dopravně provozní řád a interaktivní situace, při kterých se často chybuje. Zaměstnanci nemusí dělat test, během školení zodpovídají desítku situací a popisují, jak by se zachovali v zobrazených situacích.
Zásady bezpečnosti a organizace práce provozu vysokozdvižných vozíků VZV   Vaši zaměstnanci si při moderované analýze sami zhodnotí nebezpečné situace a chování při skladování a používání VZV a pod vedením facilitátora sami zvolí pravidla tak, aby doprava byla bezpečná. Můžete očekávat vysokou míru dodržování těchto pravidel, která budou vycházet ze zdola.(*Školení nenahrazuje seznámení s návodem k obsluze ke konkrétnímu typu vozíku na pracovišti.)
Školení BOZP a PO ve školství Povolání učitele je bezesporu velice náročné a klade velký důraz na odborné znalosti, ale i výchovné působení na děti a dospívající. Problematika BOZP dle školského zákona (§29 a §164) je velice specifická a vyžaduje rozdílný přístup s ohledem na děti a jejich nerozum a to, že nemají ještě vypěstovanou odpovědnost sami za sebe. Máte identifikované jedovaté pokojové rostliny v mateřince? Jdou studenti na praxi a potřebují zdravotní prohlídku?
Školení vedoucích zaměstnanců pro staveniště – BOZP a PO Vedoucí je sám zaměstnanec a zároveň má odpovědnost za řízení, kontrolu a zajištění BOZP. Je třeba, aby dokázal efektivně vyhledávat rizika, přijímat opatření ke snížení působení rizik, rozpoznal rizika práce ve výškách, povinnosti stavbyvedoucího, naučil se hovořit se zaměstnanci v případě nedodržování pravidel BOZP, nepoužívání OOPP, uměl řešit krizové situace. Důraz je kladen na porozumění plánu BOZP a spolupráci s koordinátorem BOZP na staveništi.
Školení práce ve výškách, nad hloubkou a vodní hladinou Jedná se o základní školení zaměstnanců o specifikách školení práce ve výškách dle NV 362/2005 Sb. Použití prvků kolektivní ochrany, práce na žebříku, práce ve výkopu a nad hloubkou, práce nad vodní hladinou, práce na šikmé střeše, práce na staveništi – vyzdívání, práce s prvky kolektivní ochrany, práce bez i s použitím OOPP pro zachycení pádu mimo práce v závěsu. Vyprošťovací a záchranné práce, první pomoc.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *